REALIZACJE

Bruker SKYSCAN 1272 CMOS Edition - instalacja i szkolenie


Nowość w Polsce!

Z przyjemnością informujemy, iż w grudniu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację pierwszego w Polsce mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 z detektorem CMOS dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. System będzie wykorzystywany do wizualizacji między innymi materiałów wykorzystywanych w inżynierii tkankowej, biomateriałów, polimerów i kompozytów.

Ponadto system…

czytaj więcej

SU8600 Hitachi High Technologies - dostawa i szkolenie


W listopadzie tego roku w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy, kierowanym przez prof. dra hab. inż. Marka Michalika, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zainstalowano pierwszy w Polsce skaningowy mikroskop elektronowy SU8600 Hitachi High Technologies. Wraz z mikroskopem zainstalowano dwa detektory EDS firmy Bruker: XFlash 760 i XFlash FlatQUAD,…

czytaj więcej

PAR PARSTAT 4000A - instalacja i szkolenie


We wrześniu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację potencjostatu PARSTAT 4000A firmy PAR dla Instytutu Lotnictwa (Sieć Badawcza Łukasiewicz) w Warszawie.

Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

XploRA PLUS Horiba - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację Ramanowskiego spektrometru XploRA PLUS wraz z celką elektrochemiczną do pomiarów ramanowskich firmy Horiba dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. System będzie wykorzystywany do ogólnie pojętych pomiarów elektrochemicznych.

Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

XploRA PLUS Horiba - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację Ramanowskiego mikroskopu konfokalnego XploRA PLUS firmy Horiba dla Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. System będzie wykorzystywany do badania makroplastiku i mikroplastiku w środowisku, rozproszenia plastiku w środowisku oraz procesów degradacji plastiku w środowisku.

Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie…

czytaj więcej

Bruker SkyScan 1275 - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1275 dla Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.

System będzie wykorzystywany do analiz bardzo szerokiego spektrum materiałów – od próbek naturalnych do materiałów syntetycznych i podzespołów elektronicznych.

Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

PAR VersaSCAN - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację mikroskopu elektrochemicznego VersaSCAN firmy PAR dla Warszawskiego Instytutu Technologicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz). System będzie wykorzystywany do przeprowadzania lokalnych analiz elektrochemicznych z wykorzystaniem technik: SECM (Skaningowa Mikroskopia Elektrochemiczna), SVET (Technika Skaningowej Elektrody Wibrującej), SPK (Skanująca Sonda Kelvina), Constant Contact SECM (Skaningowa…

czytaj więcej

Bruker EDS Quantax 75 - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła doposażenie skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi TM4000 Plus II w detektor EDS Quantax 75 firmy Bruker. do analiz składu chemicznego na powierzchni próbek. System znajdujący się w Instytucie Oceanologii PAN będzie wykorzystywany w głównej mierze do analiz śladowych pierwiastków w pancerzach okrzemków…

czytaj więcej

Bruker SkyScan 1273 - instalacja i szkolenie


W lipcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1273 dla Uniwersytetu Wrocławskiego. System będzie wykorzystywany w głównej mierze do obrazowania próbek paleozoologicznych.

Mikrotomograf został ponadto dostarczony z przystawkami umożliwiającymi badanie próbek w podwyższonej i obniżonej temperaturze, a także pod zadanym obciążeniem mechanicznym.

Poza dostawą…

czytaj więcej

Napylarki Cressington - instalacja i szkolenie


W marcu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację dwóch napylarek, Sputter Coater 108auto oraz Carbon Coater 108carbon/A firmy Cressington dla Politechniki Gdańskiej. Urządzenia służą do napylania próbek metalem lub węglem w celu poprawienia jakości obrazowania w mikroskopie elektronowym. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

IM4000II CTC Hitachi High Technologies - instalacja i szkolenie


W styczniu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację systemu frezowania jonowego IM4000II CTC firmy Hitachi High Technologies dla Politechniki Warszawskiej. Urządzenie zostało wyposażone w układ CTC (Cooling Temperature Control), pozwalający na utrzymywanie próbki w stałej temperaturze podczas obróbki. Zapobiega to ewentualnym przemianom fazowym. Poza dostawą przeprowadzone zostało również…

czytaj więcej

IM5000 CTC (ArBlade 5000) Hitachi High Technologies - instalacja i szkolenie


W grudniu 2022 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację systemu frezowania jonowego IM5000 CTC (ArBlade 5000) firmy Hitachi High Technologies dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Urządzenie zostało wyposażone w układ CTC (Cooling Temperature Control), pozwalający na utrzymywanie próbki w stałej temperaturze podczas obróbki. Zapobiega to ewentualnym przemianom fazowym. Poza dostawą…

czytaj więcej

LP50 SÜSS MicroTec - instalacja i szkolenie


W styczniu 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację drukarki LP50 firmy SÜSS MicroTec dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera. Drukarka będzie wykorzystywana do tworzenia nowoczesnej elektroniki opartej na drukowanych ścieżkach przewodzących. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

LP50 SÜSS MicroTec - instalacja i szkolenie


W lutym 2023 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację drukarki LP50 firmy SÜSS MicroTec dla Politechniki Lubelskiej. Urządzenie będzie stosowane do drukowania wzorów wykorzystywanych później w procesach lift-off. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie z obsługi systemu.

czytaj więcej

RTP AS-Micro Annealsys - instalacja i szkolenie


W grudniu 2022 roku firma COMEF dostarczyła i przeprowadziła instalację systemu RTP AS-Micro firmy Annealsys dla Uniwersytetu w Pardubicach (Czechy). Piec służy do szybkiej obróbki cieplnej materiałów półprzewodnikowych. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie użytkownika, Pana Tomáša Halenkovič, z obsługi systemu.

czytaj więcej

ModuLab XM ECS Solatron - instalacja i szkolenie


W październiku 2022 roku firma COMEF dostarczyła oraz przeprowadziła instalację systemu ModuLab XM ECS firmy Solartron (grupa AMETEK SI) do przeprowadzania badań elektrochemicznych dla Uniwersytetu Śląskiego. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie pracowników z obsługi systemu.

czytaj więcej

Bruker SkyScan 1273 - instalacja i szkolenie


W sierpniu 2022 roku firma COMEF dostarczyła oraz przeprowadziła instalację mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1273 do wizualizacji struktury wewnętrznej warzyw i owoców dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Poza dostawą przeprowadzone zostało również szkolenie pracowników z obsługi systemu i dedykowanych przystawek: chłodzącej oraz przeznaczonej do badań pod obciążeniem ściskającym/rozciągającym.

czytaj więcej

Hitachi - dostawa


Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego FlexSEM1000 II firmy Hitachi High Technologies z detektorem EDS AZtecOne firmy Oxford Instruments, oprogramowaniem i jednostką sterującą dla Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny).

czytaj więcej

Princeton Applied Research - dostawa


Dostawa potencjostatu firmy Princeton Applied Research z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą do Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

czytaj więcej

AMETEC MOCON - dostawa


Dostawa analizatora O2/CO2 w opakowaniach Check Mate 3 producenta AMETEC MOCON do Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego.

czytaj więcej

Horiba - dostawa


Dostawa analizatora wielkości cząstek Horiba ViewSizer 3000 do Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

czytaj więcej

Neaspec GmbH - dostawa


Dostawa urządzenia produkcji firmy attocube systems AG (neaSpec), model neaSNOM do Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

czytaj więcej

Neaspec GmbH - dostawa


Dostawa urządzenia produkcji firmy attocube systems AG (neaSpec), model neaSNOM do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

Horiba - dostawa


Dostawa analizatora wielkości nanocząstek Horiba SZ100 typu DLS dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

czytaj więcej

Annealsys - dostawa


Dostawa pieca do procesów RTP (Rapid Thermal Processing) Annealsys AS-Micro dla Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

czytaj więcej

Annealsys - dostawa


Dostawa wysokotemperaturowego impulsowego pieca do procesów RTP (Rapid Thermal Processing) Annealsys AS-Master dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. System będzie wykorzystywany m. in. do wytwarzania kontaktów omowych oraz poimplantacyjnego wygrzewania Si, SiN i GaN.

czytaj więcej

Hitachi - dostawa


Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego model SU8230 Regulus firmy Hitachi dla firmy VIGO System S. A.

czytaj więcej

Thermo - dostawa


Dostawa platformy Pathfinder do mikroanalizy EDS/WDS/EBSD firmy Thermo Fisher Scientific dla Politechniki Śląskiej.

czytaj więcej

Hitachi - dostawa


Dostawa mikroskopu skaningowego Hitachi Regulus 8230 dla ML System SA - polskiej firmy zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1275 dla Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej (filia w Szczecinku).

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego in-vivo Bruker SkyScan 1276 dla Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

czytaj więcej

Hitachi - dostawa


Dostawa Skaningowego Mikroskopu Elektronowego Hitachi FlexSEM1000 dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

czytaj więcej

Annealsys - dostawa


Dostawa wysokotemperaturowego pieca do procesów RTP (Rapid Thermal Processing) Annealsys Zenith-100 dla Instytutu Technologii Elektronowej.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

czytaj więcej

Spectra-Physics - dostawa


 Dostawa fabrycznie nowego układu chłodzenia - Chiller Rack MTEV oraz materiałów niezbędnych do instalacji i uruchomienia dla Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

czytaj więcej

Horiba - dostawa


Dostawa nowego (nieużywanego)  lasera niebieskiego 405 nm i zestawu filtrów do linii 405 nm oraz zwierciadeł dla całego układu optycznego do rozbudowy spektrometru ramanowskiego LabRAM HR800 Jobin Yvon dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

czytaj więcej

Janis - dostawa


Dostawa fabrycznie nowej chłodziarki (kriostatu) dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.
 

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa materiałów optomechnicznych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa rury laserowej typ Laser HeNe model R-32172 do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

czytaj więcej

Janis - dostawa


Dostawa kriostatu z wyposażeniem do Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa materiałów optomechnicznych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcej

Newport / New Focus – dostawa


Dostawa szybkiego detektor 22GHz, na zakres 800-865nm z wejściem światłowodowym FC do Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

czytaj więcej

Spectra-Physics - dostawa


Dostawa elementów femtosekundowego spektrometru laserowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa niskoczęstościowego izolatora wibracji mikroskopu LT STM firmy Newport do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                

czytaj więcej

Dansensor - referencje


Firma Dansensor w ciągu zaledwie 25 lat firma stała się światowym liderem w jednej z najbardziej obiecujących technologii, które zabezpieczają żywność bez użycia dodatków chemicznych i pozwalają na jej dłuższe przechowywanie.

Comef jest wyłącznym partnerem Dansensora w Polsce od 18 lat, czyli od roku 1999.

Urządzenia Dansensora są w Polsce…

czytaj więcej

Hitachi High Technologies – referencje


W 1994 roku firma Comef rozpoczęła współpracę jako wyłączny dystrybutor na terenie Polski, Czech i Słowacji z firmą Hitachi wiodącym producentem mikroskopów elektronowych oraz urządzeń do przygotowania próbek. W ciągu 23 lat  współpracy firma Comef dostarczyła, zainstalowała ponad 80 mikroskopów elektronowych SEM oraz STEM i FIB. Większość dostaw była także…

czytaj więcej

Janis Research Company LLC - referencje


Comef był wyłącznym partnerem firmy Janis Research Company LLC  w Polsce od roku 2008 do lutego 2021. Od tamtego czasu dostarczyliśmy oraz uruchomiliśmy wiele różnych kompletnych systemów kriogenicznych takich jak kriostaty azotowe, helowe w wersji zalewowej i przepływowej. Kriostaty te dostarczyliśmy w wersji optycznej, oraz elektrycznej. Możemy także wykazać się…

czytaj więcej

Spectra-Physics - referencje


Spectra-Physics jest wiodącym producentem kompletnych rozwiązań w technologii laserowej, zarówno dla nauki, jak i dla przemysłu.

Od 2001 roku, Comef jest wyłącznym dystrybutorem firmy Spectra-Physics w Polsce. Od początku współpracy dostarczyliśmy oraz zainstalowaliśmy wiele kompletnych systemów laserowych. Największe z nich to systemy femtosekundowe, o dużej energii impulsu.

Do naszych stałych…

czytaj więcej

TPT - referencje


Współpracę z firmą TPT Wire Bonder rozpoczęliśmy w roku 2012. Od tego czasu dostarczyliśmy kilka urządzeń służących do wykonywania połączeń drutowych oraz taśmowych. Urządzenia firmy TPT można spotkać w Instytucie Wysokich Ciśnień UNIPRESS PAN w Warszawie, w Instytucie Fizyki PAN także w Warszawie,  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. JPII…

czytaj więcej