REALIZACJE

Hitachi - dostawa


Dostawa mikroskopu skaningowego Hitachi Regulus 8230 dla ML System SA - polskiej firmy zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1275 dla Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej (filia w Szczecinku).

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego in-vivo Bruker SkyScan 1276 dla Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

czytaj więcej

Hitachi - dostawa


Dostawa Skaningowego Mikroskopu Elektronowego Hitachi FlexSEM1000 dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

czytaj więcej

Annealsys - dostawa


Dostawa wysokotemperaturowego pieca do procesów RTP (Rapid Thermal Processing) Annealsys Zenith-100 dla Instytutu Technologii Elektronowej.

czytaj więcej

Bruker microCT - dostawa


Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

czytaj więcej

Spectra-Physics - dostawa


 Dostawa fabrycznie nowego układu chłodzenia - Chiller Rack MTEV oraz materiałów niezbędnych do instalacji i uruchomienia dla Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

czytaj więcej

Horiba - dostawa


Dostawa nowego (nieużywanego)  lasera niebieskiego 405 nm i zestawu filtrów do linii 405 nm oraz zwierciadeł dla całego układu optycznego do rozbudowy spektrometru ramanowskiego LabRAM HR800 Jobin Yvon dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

czytaj więcej

Janis - dostawa


Dostawa fabrycznie nowej chłodziarki (kriostatu) dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.
 

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa materiałów optomechnicznych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa rury laserowej typ Laser HeNe model R-32172 do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

czytaj więcej

Janis - dostawa


Dostawa kriostatu z wyposażeniem do Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa materiałów optomechnicznych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcej

Newport / New Focus – dostawa


Dostawa szybkiego detektor 22GHz, na zakres 800-865nm z wejściem światłowodowym FC do Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

czytaj więcej

Spectra-Physics - dostawa


Dostawa elementów femtosekundowego spektrometru laserowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

czytaj więcej

Newport - dostawa


Dostawa niskoczęstościowego izolatora wibracji mikroskopu LT STM firmy Newport do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                

czytaj więcej

Dansensor - referencje


Firma Dansensor w ciągu zaledwie 25 lat firma stała się światowym liderem w jednej z najbardziej obiecujących technologii, które zabezpieczają żywność bez użycia dodatków chemicznych i pozwalają na jej dłuższe przechowywanie.

Comef jest wyłącznym partnerem Dansensora w Polsce od 18 lat, czyli od roku 1999.

Urządzenia Dansensora są w Polsce…

czytaj więcej

Hitachi High Technologies – referencje


W 1994 roku firma Comef rozpoczęła współpracę jako wyłączny dystrybutor na terenie Polski, Czech i Słowacji z firmą Hitachi wiodącym producentem mikroskopów elektronowych oraz urządzeń do przygotowania próbek. W ciągu 23 lat  współpracy firma Comef dostarczyła, zainstalowała ponad 80 mikroskopów elektronowych SEM oraz STEM i FIB. Większość dostaw była także…

czytaj więcej

Janis Research Company LLC - referencje


Comef jest wyłącznym partnerem firmy Janis Research Company LLC  w Polsce od roku 2008. Od tamtego czasu dostarczyliśmy oraz uruchomiliśmy wiele różnych kompletnych systemów kriogenicznych takich jak kriostaty azotowe, helowe w wersji zalewowej i przepływowej. Kriostaty te dostarczyliśmy w wersji optycznej, oraz elektrycznej. Możemy także wykazać się dostawami systemów pracujących…

czytaj więcej

Spectra-Physics - referencje


Spectra-Physics jest wiodącym producentem kompletnych rozwiązań w technologii laserowej, zarówno dla nauki, jak i dla przemysłu.

Od 2001 roku, Comef jest wyłącznym dystrybutorem firmy Spectra-Physics w Polsce. Od początku współpracy dostarczyliśmy oraz zainstalowaliśmy wiele kompletnych systemów laserowych. Największe z nich to systemy femtosekundowe, o dużej energii impulsu.

Do naszych stałych…

czytaj więcej

TPT - referencje


Współpracę z firmą TPT Wire Bonder rozpoczęliśmy w roku 2012. Od tego czasu dostarczyliśmy kilka urządzeń służących do wykonywania połączeń drutowych oraz taśmowych. Urządzenia firmy TPT można spotkać w Instytucie Wysokich Ciśnień UNIPRESS PAN w Warszawie, w Instytucie Fizyki PAN także w Warszawie,  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. JPII…

czytaj więcej