PARTNERZY

Setaram

Francuska firma, która powstała w 1956 roku. KEP Technologies to innowacyjna, zdywersyfikowana i międzynarodowa grupa przemysłowa. Jest producentem analizatorów termicznych DTA, DSC, TG, TMA, kalorymetrów Calvet, termograwimetrów, analizatorów jednoczesnych TG-DSC-MS-FTIR oraz TG-DTA-MS-FTIR. Dodatkowo Setaram produkuje urządzenia do wolumetrycznych pomiarów sorpcji gazów w różnych temperaturach i ciśnieniach. Koncentruje się na czterech działaniach (markach), do których należą projektowanie i produkcja zespołów metalowych (KEP METAL SOLUTIONS), charakterystyka materiałów (SETARAM), kontrola przemysłowa (SETSMART) i pomiar radioaktywności (SETSAFE).


Zobacz produkty