KONTAKT - ZESPÓŁ

Centrala Katowice

Dział Handlowy

dr inż. Bogusław BURAK
tel. 32 428 38 24
lp.moc.femoc@karub.walsugob
Grzegorz PRZELIORZ
tel. 32 428 38 23
lp.moc.femoc@zroilezrp.zrogezrg
Andrzej WIŚNIEWSKI
tel. 32 428 38 20
lp.moc.femoc@iksweinsiw.jezrdna
dr Mariola ZIMOŃ
tel. 32 428 38 20
lp.moc.femoc@nomiz.aloiram

Dział Administracji - Obsługa Klienta

Ewa DŁUGOSZ-KUBIK
tel. 32 428 38 25
lp.moc.femoc@kibuk-zsoguld.awe
Katarzyna KŁOPOTOWSKA
tel. 32 428 38 33
lp.moc.femoc@akswotopolk.anyzratak
Izabela PYPŁACZ
tel. 32 428 38 21
lp.moc.femoc@zcalpyp.alebazi
Monika SKOWRON
tel. 32 428 38 35
lp.moc.femoc@norwoks.akinom

Dział Serwisu

dr inż. Łukasz BOBER
tel. 32 428 38 26
lp.moc.femoc@rebob.zsakul
Jakub ŚLUZAR
tel. 32 428 38 20
lp.moc.femoc@razuls.bukaj
Janusz ŚWIATOWSKI
tel. 32 428 38 31
lp.moc.femoc@ikswotaiws.zsunaj
Dariusz SZYMURA
tel. 32 428 38 38
lp.moc.femoc@arumyzs.zsuirad
Michał WILCZAK
tel. 32 428 38 27
lp.moc.femoc@kazcliw.lahcim
Oddział Warszawa

Dział Handlowy

Piotr CZERWIŃSKI
tel. 22 848 18 44
lp.moc.femoc@iksniwrezc.rtoip

Dział Administracji - Obsługa Klienta

Olga KRYCIŃSKA
tel. 22 112 51 73
tel. 22 848 18 44
lp.moc.femoc@aksnicyrk.aglo