PARTNERZY

SynkTek AB

Firma SynkTek została założona w 2015 roku jako spin-off Wydziału Fizyki Uniwersytetu Sztokholmskiego. Kierując się potrzebą posiadania wielu zsynchronizowanych kanałów „lock-in” ze stałą regulacją amplitud i częstotliwości dla pomiarów nanokalorymetrycznych, Andreas Rydh rozpoczął rozwój wielokanałowego wzmacniacza „lock-in” w 2005 roku.

Następnie system był wykorzystywany do wielu innych eksperymentów, takich jak pomiary transportu wielu próbek/wielu końcówek, eksperymenty z generacją i detekcją, spektroskopia optyczna, a wraz z upływem czasu dodawano coraz więcej funkcji i funkcjonalności, które ostatecznie zastąpiły większość tradycyjnych urządzeń w laboratorium.

W 2015 roku system pomiarowy został skomercjalizowany przy wsparciu Biura Innowacji Uniwersytetu Sztokholmskiego i Vinnova, Szwedzkiej Agencji Innowacji.

Firma COMEF rozpoczęła współpracę z SynkTek AB w sierpniu 2023 roku.


Zobacz produkty