PARTNERZY

Exciton

Amerykańska firma Exciton, której podstawowym postulatem jest dostarczanie najwyższej jakości barwników laserowych zapewniających optymalne laserowanie dla danego typu pobudzenia. Ponadto, firma stara się wprowadzić na rynek nowe laserowe barwniki obejmujące regiony spektralne dotychczas niełatwo dostępne oraz wprowadzenie najnowszych osiągnięć z literatury w postaci barwników o najwyższej zdolności laserowania i stabilności fotochemicznej.


Zobacz produkty