REALIZACJE

Bruker microCT - dostawa

Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Zobacz produkty