REALIZACJE

Bruker microCT - dostawa

Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego Bruker SkyScan 1272 dla Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Zobacz produkty