DEMO

We współpracy z częścią naszych Partnerów udało nam się utworzyć laboratorium demonstracyjne.

Zachęcamy Państwa do wykonania badań testowych oraz ekspertyz.
Aktualnie dostępne są następujące urządzenia:

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu!

In cooperation with some of our Partners, we were able to create a demonstration laboratory.

We encourage you to perform tests and expertise.
Currently are available the following devices:

We invite everyone who is interested in to contact us!

Duetta

Duetta ™ to najnowszy stołowy spektrofluorymetru firmy Horiba służący do jednoczesnego pomiaru fluorescencji i absorbancji. Urządzenie jest wypożyczane na okres dwóch tygodni. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

czytaj więcej

FlexSEM 1000 II

W lutym 2019 roku weszliśmy w posiadanie skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi FlexSEM 1000 II wyposażonego w detektor EDS firmy Oxford Instruments AZtecOne. Mikroskop zainstalowany jest w naszym biurze w Katowicach,…

czytaj więcej

ModuLab XM MTS

Najnowszej generacji system ModuLab® XM MTS poprzez swoją unikatowość, możliwości pomiarowe oraz modułową konstrukcje spełnia wymagania stawiane dla wielu aplikacji związanych z badaniami materiałów.

czytaj więcej