REALIZACJE

Bruker microCT - dostawa

Dostawa mikrotomografu rentgenowskiego in-vivo Bruker SkyScan 1276 dla Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.


Zobacz produkty