OFERTA

Ultima Expert

SPEKTROMETR SEKWENCYJNY ICP-OES ULTIMA EXPERT firmy Horiba Scientific to najnowsze…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Paliwa, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Farmaceutyka, Energetyka i przemysł ciężki, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody, Analiza powietrza,
Kategoria: Spektrometry ICP-OES, Spektrometry ICP-OES,

czytaj więcej

Vulcan

Vulcan to pierwsza zautomatyzowana stacja łącząca dwa zasadnicze etapy przygotowania…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Farmaceutyka, Energetyka i przemysł ciężki, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody, Analiza powietrza,
Kategoria: Urządzenia do przygotowania próbek, Urządzenia do przygotowania próbek,

czytaj więcej

AquaLog

AquaLOG to urządzenie pozwalające na jednoczesne pomiary spektrofluorometryczne i pomiary…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne, Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

czytaj więcej

Fluoromax Series

Seria spektrofluorymetrów kompaktowych. Dopomiarów fluorescencji i fosforescencji. Posiada jeden…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne, Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

czytaj więcej

DeltaFlex

Spektrofluorymetr dopomiarów czasów życia luminescencji w zakresie 11 rzędów wielkości…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary czasów życia, Fluorescencja - pomiary czasów życia,

czytaj więcej

DeltaPro

Spektrofluorymetr dopomiarów czasów życia luminescencji w zakresie 11 rzędów wielkości…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary czasów życia, Fluorescencja - pomiary czasów życia,

czytaj więcej

Mikroskopy do spektrofluorymetrów do pomiarów stacjonarnych

Oferujemy szeroką gamę opcji dodawania mikroskopu do  naszych spektrofluorymetrów do…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia,
Kategoria: Fluorescencja – mikroskopia i mapowanie, Fluorescencja – mikroskopia i mapowanie,

czytaj więcej

AutoSE

Elipsometr spektralny AutoSE to narzędzie do automatycznej analizy grubości cienkich…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Optoelektronika, OEM / stanowiska badawcze, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Elektrochemia, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biofizyka molekularna,
Kategoria: Elipsometria, Elipsometria,

czytaj więcej

SmartSE

Elipsometr spektralny SmartSE to narzędzie do wykonywania szybkich i dokładnych…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Optoelektronika, OEM / stanowiska badawcze, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Elektrochemia, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biofizyka molekularna,
Kategoria: Elipsometria, Elipsometria,

czytaj więcej

UVISEL2

Elipsometr UVISEL2 to nowej generacji elipsometr spektralny  dedykowany do wyznaczania…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Optoelektronika, OEM / stanowiska badawcze, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Elektrochemia, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biofizyka molekularna,
Kategoria: Elipsometria, Elipsometria,

czytaj więcej

UVISEL VUV

Elipsometr UVISEL VUV to nowej generacji elipsometr spektralny  oparty ma…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Optoelektronika, OEM / stanowiska badawcze, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Elektrochemia, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biofizyka molekularna,
Kategoria: Elipsometria, Elipsometria,

czytaj więcej

UVISEL PLUS

Elipsometr UVISEL PLUS to nowej generacji modułowy elipsometr spektralny  dedykowany…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Optoelektronika, OEM / stanowiska badawcze, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotoluminescencja, Elektrochemia, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biofizyka molekularna,
Kategoria: Elipsometria, Elipsometria,

czytaj więcej

Duetta™

Duetta™ to urządzenie pozwalające na jednoczesne pomiary spektrofluorometryczne i pomiary…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne, Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

czytaj więcej

Fluorolog-QM

Seria spektrofluorymetrów modułowych Fluorolog-QM™ Do pomiarów fluorescencji i fosforescencji, stanów…

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Chemia analityczna, Biologia, Półprzewodniki, Nanotechnologia, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Fotowoltaika, Fotoluminescencja, Chemia analityczna, Biologia, Analiza wody,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne, Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

czytaj więcej