OFERTA

Fluoromax Series

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

Seria spektrofluorymetrów kompaktowych. Dopomiarów fluorescencji i fosforescencji.
Posiada jeden monochromator na linii wzbudzenia i jeden na linii emisji.
Zawiera oprogramowanie FluorESSENCE wraz z licencją Origin.

FLUORESCENCJA:

1.  Optyka całkowicie refleksyjna, achromatyczna w całym zakresie długości fal, umożliwiająca ogniskowanie dla wszystkich długości fali dla małych próbek;

2.    Źródło światła: bezozonowa lampa ksenonowa o mocy 150W

3. Zakres wzbudzenia od 200nm do 700nm (opcjonalnie do rozszerzenia),zoptymalizowany w UV, kąt odbłysku siatki dyfrakcyjnej dla 330nm

4.  Zakres emisji od 300nm do 1000nm (opcjonalnie do rozszerzenia),zoptymalizowany w zakresie widzialnym, kąt odbłysku siatki dyfrakcyjnej dla 500nm

5.  Szerokość pasma zarówno dla toru wzbudzenia, jak i emisji sterowana komputerowo w sposób ciągły w zakresie od  0 do 30nm

6.   Dokładność ustawienia długości fali +/- 0.5nm

7.   Automatyczny wybór szczeliny spektralnej w zakresie  0.0625 – 100nm

8.   Szybkość skanowania 80nm/s

9.   Czas integracji 1ms do 160s

10. Detektor emisyjny: Wysokoczuły fotopowielacz  pracujący w układzie zliczania pojedynczych fotonów

11. Detektor referencyjny: Wysokostabilna fotodioda        

12. Stosunek sygnał/szum (S/N): 6000/1 (RMS, mierzony dla linii ramanowskiej wody, wzbudzenie = 350 nm, emisja = 397 nm, przy szerokości spektralnej szczelin równej 5nm oraz czasie integracji = 1 s)

Opcjonalnie FOSFORESCENCJA

1.  Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa

2.  Opóźnienie błysku: od 0 do 10 000ms (krok 0.001ms )

3.  Okno próbki: od 50 µs do 10 s

4.  Częstotliwość cyklu: od 0.05 do 25Hz

5.  Liczba błysków dla każdego punktu odniesienia: 1-999

6.  Pomiar czasów życia od 10 µs do 10s

Dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe do pomiarów czasów życia pojedynczych fotonów i wydajności kwantowej, polaryzacji, anizotropii,  termostatowane uchwyty próbek ciekłych wraz z łaźnią wodną, termostaty Peltiera, platformy światłowodów do zdalnych pomiarów, port iniekcyjny, dewar do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, itp.