OFERTA

DeltaFlex

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary czasów życia,

Spektrofluorymetr dopomiarów czasów życia luminescencji w zakresie 11 rzędów wielkości bez konieczności wymiany przewodów lub karty.

Sercem systemu jest elektronika DeltaHub, która pozwala na zliczanie sygnału niemal bez strat w zakresie od 25ps do 1 sekundy.

System składa się ze źródła o wysokiej częstotliwości  powtórzeń, detektorao wysokiej prędkości i elektronikido pomiaru ultra-krótkich czasów zaniku.
Dzięki układowi F-Link prosty do rozbudowy o nowe moduły. Wystarczy dodać dowolny moduł do aparatu, a system automatycznie go wykryje iudostępni z poziomu oprogramowania.
W związku ze stałym przesuwaniem zakresu stosowania sond biologicznych i badań fotoogniw w kierunku NIR, zdolność do pomiarów czasowo-rozdzielczych w tym zakresie jest bardzo potrzebna. Aby sprostać tym wymaganiom, DeltaFlex możemy łączyć z wieloma detektorami NIR.

Właściwości:
- Pomiar czasów życia od 25ps (z diodami laserowymi)
- Do 1000 pomiarów TCSPC na sekundę - idealny do badań kinetycznych
- Monochromator TDM-800 zaprojektowany tak, aby uzyskać niską dyspersję czasową
- Wybór długości fali monochromatora
- Detektory pikosekundowe PPD o zakresach: 250 - 650nm (standardowo), 250 - 850nm i 300 – 900nm (opcjonalnie). Dostępne detektory NIR do 1700nm
- Źródła wzbudzenia: DeltaDiodes i SpectraLED dostępne od UV do NIR.
- Możliwość rozbudowy o  monochromator NIR (DeltaFlex-NIR-H lub DeltaFlex-NIR-R)
- System standardowo wyposażony w uchwyt do próbek z cyfrowym czujnikiem temperatury oraz w mieszadło magnetyczne.
- Łatwe dodawanie akcesoriów dzięki układowiF-Link (monochromatorów, detektorów, systemów kontroli temperatury Peltiera itd.)

Tryby pomiarowe:
- Czasy życia od 25ps do 1s
- Kinetyka TCSPC - od 1 do 10 000 zaników mierzonych sekwencyjnie w zakresie od 1ms do 1min na zanik
- Anizotropia
- Czasowo-rozdzielcze widmo emisyjne (TRES) –gromadzi do 100 zależności rozpadów od długości fali
- Stan stacjonarny