OFERTA

Fluorolog-QM

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Chemia analityczna, Biologia,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

Seria spektrofluorymetrów modułowych Fluorolog-QM™

Do pomiarów fluorescencji i fosforescencji, stanów stacjonarnych i czasów życia pojedynczych fotonów.
Monochromatory na linii wzbudzenia i linii emisji z pojedynczymi, podwójnymi lub potrójnymi siatkami dyfrakcyjnymi. Zawiera oprogramowanie FelixFL.

Np. model Fluorolog-QM™-75-22

1. Optyka całkowicie refleksyjna, achromatyczna w całym zakresie długości fal, umożliwiająca ogniskowanie dla wszystkich długości fali dla małych próbek; monochromator typu Czerny-Turner o ogniskowej 700 nm (podwójny: 2 x 350nm).

2. Źródło światła: bezozonowa lampa ksenonowa o mocy 75 W (opcjonalnie 450W)

3. Zakres emisji od 185nm do 900nm zoptymalizowany w UV, kąt odbłysku siatki dyfrakcyjnej dla 330nm. Opcjonalnie zakres do 5500 nm

4. Szybkość akwizycji: od 1 000 000 punktów/sek. do 1 punktu/1000 sek.

5. Dokładność ustawienia długości fali +/- 0.3nm

6. Stosunek sygnał/szum (S/N): 35000/1 (FSD, mierzony dla linii ramanowskiej wody, wzbudzenie = 350 nm, emisja = 397 nm, przy szerokości spektralnej szczelin równej 5nm oraz czasie integracji = 1 s)

7. Opcjonalnie TCSPC, Plug & Play, o szybkości do 100 MHz

8. Możliwość jednoczesnego podłączenia aż czterech typów źródeł światła i sześciu detektorów, kontrolowanych komputerowo, co zapewnia najwyższą wszechstronność laboratorium

9. Dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe do pomiarów czasów życia pojedynczych fotonów i wydajności kwantowej, fosforescencji, polaryzacji, anizotropii,  termostatowane uchwyty próbek ciekłych wraz z łaźnią wodną, termostaty Peltiera, platformy światłowodów do zdalnych pomiarów, port iniekcyjny, dewar do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, itp.