OFERTA

AutoSE

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Elipsometria,
Karta produktu: [ Pobierz ]

Elipsometr spektralny AutoSE to narzędzie do automatycznej analizy grubości cienkich warstw i układów warstwowych. Analiza próbek zajmuje kilka sekund a użytkownik otrzymuje kompletny raport dotyczący analizowanej warstwy, układu warstw zawierający takie informacje jak: grubość poszczególnych warstw i ich współczynników optycznych, chropowatości oraz niejednorodności powierzchni.
AutoSE cechują:
- Zakres spektralny: 440-1000 nm
- Wpełni zautomatyzowany elipsometr.
- Wielkość plamki: automatyczny wybór: 500x500 µm; 250x500 µm; 250x250 µm; 70x250 µm; 100x100 µm; 50x60 µm; 25x60 µm
- Detekcja: kamera CCD – rozdzielczość: 2nm
- Stolik próbki: zautomatyzowany XYZ, wysokość próbek do 40mm
- Opatentowany system podglądu próbki po biegu wiązki: kamera CCD - Field of view: 1.33x1 mm – rozdzielczość: 10µm
- Goniometr: stały kąt 70° - opcjonalnie 66° and 61.5°
- Możliwość wyposażenia w różnego typu akcesoria takie jak: celka cieczowa etc.
- Czas pomiaru: <2s, typowo 5s
- Dokładność:  NIST 100nm d ± 4Å, n(632.8nm) ± 0.002
- Powtarzalność:  NIST 15nm ± 0.2 Å
Wyjątkowe cechy, łatwość obsługi, prosta instalacja, system autodiagnostyki urządzenia czynią z AutoSE narzędzie dedykowane do wykonywania rutynowych analiz w laboratoriach zajmujących się kontrolą jakości.