DEMO

Duetta™ - Horiba Scientific

Duetta™ to urządzenie pozwalające na jednoczesne pomiary spektrofluorometryczne i pomiary absorbancji

- Zakres spektralny: UV-Vis-NIR (od 250 do 1,100 nm)

- Źródło światła: 75W  lampa Xe, zatrzaskowy wkład upraszczający jej wymianę

- Detektor fluorescencji – CCD/spektrograf

- Detektor absorbancji – fotodioda krzemowa

- Pełna 3-D Detekcja fluorescencji EEM w czasie < 1>

- Cząsteczkowy „Odcisk palca” o dużej dokładności z unikatową technologią A-TEEM™ w czasie < 30>

- Automatyczna korekcja pierwotnego i wtórnego efektu filtra wewnętrznego (IFE), pozwalająca na pracę z dowolnymi stężeniami roztworów, bez obaw, co do jakości otrzymanych wyników.

- Najlepsza w tej klasie przyrządów  czułość 6,000:1 RMS dla widma Ramana wody

- Millisekundowa detekcja CCD z odpowiadającą jej szybkością skanu  510.000 nm/minutę

- Do systemu Duetta™ dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe (termostatowane uchwyty próbek ciekłych, akcesoria do chłodzenia lub grzania próbek, port iniekcyjny, polaryzatory, uchwyty do próbek stałych (np. cienkich folii, szkiełek mikroskopowych, papieru, kamieni szlachetnych, proszków…). Wszystkie akcesoria na łatwych do wymiany paletach.

Zapraszamy do kontaktu!