AKTUALNOŚCI

Webinar | Bruker 17.06.2021 g. 16:00

11.05.2021r

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez firmę Bruker pt.: " Doświadczenia w stosowaniu mikrotomografii rentgenowskiej w badaniach nad owadami".

Główną zaletą mikrotomografii rentgenowskiej jest to, że jest to technika nieniszcząca, a po zeskanowaniu próbki zrekonstruowane obrazy można przechowywać i w dowolnym momencie przeglądać, obracać, kroić itp., umożliwiając badanie szczegółów zewnętrznych i struktury wewnętrznej w dowolnej możliwej perspektywie. Autor – Prof. Dr. Javier Alba-Tercedor - używa SkyScan 1172 o maksymalnej rozdzielczości woksela 0,48 µm. Podzieli się doświadczeniami z różnych badań ujawniających funkcjonalne, anatomiczne, a także biologiczne aspekty różnych rzędów i gatunków owadów. Rozmowa zostanie zilustrowana zdjęciami i filmami w wysokiej rozdzielczości.

Kluczowe punkty

  • Zastosowanie microCT badań anatomicznych owadów i innych gatunków
  • Kontrastujące techniki obrazowania microCT
  • Wizualizacja 3D danych microCT
  • Zalety microCT w porównaniu z histologią w analizie anatomicznej

Data i godzina

Webinarium odbędzie się 17.06.2021 roku o godzinie 16:00. Jedyne czego Państwo potrzebują to stabilne połączenie internetowe!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Piotrem Czerwińskim.


Więcej informacji / link rejestracyjny

Piotr CZERWIŃSKI