PARTNERZY

Solartron Analytical

Światowy lider w projektowaniu i produkcji urządzeń do charakterystyki materiałów i komórek przy użyciu precyzyjnych elektrycznych technik pomiarów, w tym elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Oferta produktowa obejmuje instrumenty ModuLab, analizatory odpowiedzi częstotliwościowej oraz potencjostaty. Aplikacje:  badania analityczne,  biomateriały, korozja,  ogniwa paliwowe, baterie, elektrolity stałe, półprzewodniki, dielektryki, piezoelektryki, ferroelektryki, nanomateriały, polimery, ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne.


Zobacz produkty