PARTNERZY

Setaram

Francuska firma produkująca analizatory termiczne DTA, DSC, TG, TMA, kalorymetry Calvet, termograwimetry, analizatory jednoczesne TG-DSC-MS-FTIR oraz TG-DTA-MS-FTIR. Dodatkowo Setaram produkuje urządzenia do wolumetrycznych pomiarów sorpcji gazów w różnych temperaturach i ciśnieniach.


Zobacz produkty