PARTNERZY

Nu Instruments Ltd.

Założona w 1995 roku firma Nu Instruments ugruntowała swoją pozycję na rynku jako projektant i producent wysokowydajnych spektrometrów mas. Wyspecjalizowane oprzyrządowanie obejmuje: Wielokolektorowe ICP-MS (MC-ICP-MS), ICP-MS czasu przelotu (TOF-ICP-MS), ICP-MS wysokiej rozdzielczości (HR-ICP-MS), spektrometrię mas z wyładowaniem jarzeniowym (GD-MS), spektrometrię mas z pomiarem stosunków izotopów (IRMS), spektrometrię mas z analizą gazów szlachetnych (Noble Gas MS), spektrometrię mas z jonizacją termiczną (TIMS).


Zobacz produkty