PARTNERZY

Cameca

Firma CAMECA powstała w roku 1929 we Francji i zdobyła szerokie uznanie jako wiodący producent podzespołów wykorzystywanych w mechanice precyzyjnej, optyce i elektronice. Dynamiczny rozwój w tej dziedzinie przyczynił się do rozpoczęcia produkcji projektorów kinowych, a rosnące uznanie zaowocowało stworzeniem urządzeń dla nauki i przemysłu.

Począwszy od pionierskich mikroanalizatorów (EPMA) wprowadzonych na rynek w latach 50-tych XX wieku, poprzez spektrometry mas jonów wtórnych (SIMS), CAMECA pozostaje niekwestionowanym, światowym liderem w tych dziedzinach, przy jednoczesnym osiągnięciu wielu przełomowych innowacji w technikach uzupełniających – APT (Atom ProbeTomography) czy LEXES (Lowenergy Electroninduced X-ray Emission Spectrometry).

Obecnie firma zatrudnia ponad 300 pracowników na całym świecie i posiada oddziałym.in. w Brazylii, Chinach, Niemczech, Indiach, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA oraz szeroką siećfirm agencyjnych, zapewniając najwyższy poziom wsparcia dla wszystkich jej użytkowników.


Zobacz produkty