OFERTA

Stacja separacji faz

Producent Cryotherm
Aplikacja: Transfer, Technologia spożywcza, Medycyna, Laboratoria, Biobanki, Badania,
Kategoria: Kriogenika,
Katalogi produktu: [ Pobierz ]

Stacja separacji faz

Aby uzyskać i przetworzyć czysty ciekły azot do różnych zastosowań, konieczne może być użycie separatora faz.

Superizolowane stacje separacji faz

  • Ekonomiczne przy nieciągłym odbiorze.
  • Utrzymywanie stałej niskiej temperatury na (możliwie najkrótszym) odcinku linii między separatorem faz, a punktem poboru.
  • Niskie ciśnienie w punkcie poboru ( wysokość geodezyjna słupa cieczy).
  • Rozmieszczenie w dowolnym miejscu w systemie rurociągów.
  • Idealne rozwiązanie dla małych odbiorców i/lub licznych punktów poboru.
  • Funkcja zasilania awaryjnego.
  • Sterowanie elektryczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta.