OFERTA

Systemy SMS (Standard Microscope Spectroscopy)

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Półprzewodniki, Paliwa, Nanotechnologia, Inżynieria materiałowa, Geologia, Fotowoltaika, Chemia analityczna,
Kategoria: Spektroskopia Ramanowska, Spektroskopia optyczna, SMS, Fluorescencja – mikroskopia i mapowanie, Fluorescencja - pomiary czasów życia,
Karta produktu: [ Pobierz ]

Spektroskopia w każdym mikroskopie

Wykonuj różne pomiary spektroskopowe na jednej próbce, aby rozszerzyć swój potencjał badawczy.

Standardowe Systemy Mikroskopowe pozwalają na dodanie takich technik jak fotoluminescencja, Raman i TCSPS do każdego standardowego mikroskopu, dzięki czemu możesz zwiększyć elastyczność i modułowość mikroskopu, nie tracąc przy tym jego funkcjonalności w zakresie obrazowania. Dodając spektrometr i detektor do istniejącego mikroskopu lub wybierając jeden z naszych gotowych systemów, możesz wykonywać spektroskopię Ramana, TCSPC lub fotoluminescencję.

Obejrzyj film, aby przekonać się, jak łatwo jest dostosować mikroskop do technik spektroskopii.

Link do filmu

Możesz również przystosować swój mikroskop do badania elektroluminescencji, współczynnika odbicia, transmitancji, rozpraszania w polu ciemnym i fotoprądu.

Dowiedz się więcej, jak rozszerzyć możliwości badawcze swojego mikroskopu, dodając do niego źródło światła, detektor, kamerę lub spektrometr. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.