OFERTA

Orbis Sigma OSV II™

Producent Integra LifeSciences Corporation
Aplikacja: Neurochirurgia, Chirurgia dziecięca,
Kategoria: Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia,

Zastawka przepływowaOrbis Sigma OSV II™

System OSV II jest wszczepialnym urządzeniem przeznaczonym do kontrolowanego odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego z komór do jamy otrzewnowej lub do prawego przedsionka serca. W odróżnieniu od zastawek tradycyjnych, OSV II jest zastawką o zmiennym oporze, dzięki czemu szybkość drenażu jest zbliżona do szybkości wydzielania płynu mózgowo-rdzeniowego (20 ml/godzinę) .Zapewnia to fizjologiczne wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP). Budowa zastawki zapewnia automatyczne zmniejszenie ciśnienia tak aby zapobiec powstawaniu niezamierzonego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Wyróżnia się 4 rodzaje zastawki Orbis-Sigma w zależności od budowy i przeznaczenia:

  1. OSV II™
  2. OSV II™ nisko profilowa
  3. OSV II™ lędźwiowo-otrzewnowa
  4. OSV II™ lędźwiowa o niskim przepływie

Poniżej przedstawiono trzy fazy działania układu OSV II:

Faza I - Niskie ciśnienie różnicowe

Faza ta rozpoczyna się w chwili gdy szybkość przepływu przez zastawkę osiąga 5 ml/h (ciśnienie różnicowe- DP pomiędzy 30 i 80 mm słupa wody). Zastawka pozostaje w Fazie I aż do chwili gdy szybkość przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego osiągnie 18 ml/h (DP w granicach od 40 do 120 mm słupa wody).

Faza II Regulacja przepływu

Gdy wzrasta ciśnienie różnicowe zastawka zaczyna funkcjonować jak regulator przepływu o zmiennym oporze. Przy zakresie wartości DP 120-300 mm słupa wody zastawka ogranicza przepływ do 18-30 ml/godzinę.

Faza III Tryb zmniejszania ciśnienia

W sytuacji gdy dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzkomorowego (IVP), układ drenujący zaczyna działać w trybie szybkiego przepływu, pozwalając na normalizację IVP. Następnie zastawka powraca do Fazy I lub II, zależnie od warunków.