DEMO

We współpracy z częścią naszych Partnerów udało nam się utworzyć laboratorium demonstracyjne.

Zachęcamy Państwa do wykonania badań testowych oraz ekspertyz.
Aktualnie dostępne są następujące urządzenia:

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu!

In cooperation with some of our Partners, we were able to create a demonstration laboratory.

We encourage you to perform tests and expertise.
Currently are available the following devices:

We invite everyone who is interested in to contact us!