KONTAKT

Jak możemy pomóc?Dane osobowe z tego formularza służą do udzielania odpowiedzi na zapytania klientów, i są zarządzane zgodnie z „INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH“ obowiązującymi w firmie COMEF sp. z o.o. sp.k. Jeśli nie akceptujesz tych zasad i warunków, skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - COMEF Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawiania i usuwania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z dostępną na stronie internetowej treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w firmie COMEF sp. z o.o. sp.k.