OFERTA

Pudenz

Producent Integra LifeSciences Corporation
Aplikacja: Neurochirurgia, Chirurgia dziecięca, Anestezjologia i intensywna terapia,
Kategoria: Drenaże płynu mózgowo-rdzeniowego,

Elementy zestawów zastawkowych
Dreny zastawkowe, Pudenz

Dreny komorowe

Dreny zastawkowe firmy Heyer-SchulteIntegraNeuroSciences dostępne są w różnych konfiguracjach - całkowicie impregnowane barem, dla pełnego uwidocznienia na zdjęciach rentgenowskich lub tylko ze znacznikiem rentgenowskim w postaci paska baru zatopionego w silikonie. Stosowanie znacznika paskowego ma na celu eliminację kontaktu pomiędzy barem a tkanką. W ofercie dostępne są dreny proste i zagięte.

Dreny otrzewnowe

Dreny otrzewnowe firmy Heyer-SchulteIntergraNeuroSciences charakteryzują się dużą odpornością na przypadkowe skręcenie lub zagięcie. W części dystalnej zaopatrzone są w szczelinowe nacięcia oraz tantalowe znaczniki długości. Większość drenów posiada również znaczniki rentgenowskie w postaci paska baru zatopionego w silikonie. Stosowanie znacznika paskowego ma na celu eliminację kontaktu pomiędzy barem a tkanką.
W ofercie dostępne są dreny o zróżnicowanym zakresie ciśnienia, jak również dreny uniwersalne o minimalnym ciśnieniu.

Dreny przedsionkowe

Wszystkie dreny przedsionkowe wyróżniają się stożkowo ukształtowanym końcem ułatwiającym wprowadzanie oraz zaopatrzone są w znaczniki rentgenowskie w postaci paska baru zatopionego w silikonie. Stosowanie znacznika paskowego ma na celu eliminację kontaktu pomiędzy barem, a tkanką. Modele Standard i Niemowlęcy dostępne są w trzech zakresach ciśnień, stanowiąc samodzielnie zastawkę dystalną i eliminując tym samym potrzebę stosowania oddzielnej zastawki proksymalnej.

Model Niemowlęcy charakteryzuje się zmniejszoną średnicą końca dystalnego ułatwiającą bezurazowe wprowadzanie do małych naczyń.