OFERTA

SU7000

Producent Hitachi High Technologies
Aplikacja: Petrochemia, Nauka o ziemi, Motoryzacja, Lotnictwo, Kryminalistyka, Farmaceutyka, Energia, Elektronika, Chemia, Biotechnologia, Baterie słoneczne, Baterie, Archeologia,
Kategoria: Mikroskopia SEM,
Karta produktu: [ Pobierz ]

Najnowszej generacji mikroskop skaningowy z katodą Schottky’ego (FE-SEM) – SU7000, stworzony z myślą o opracowaniu urządzenia nie tylko o wysokiej wydajności, ale także obserwacji w szerokim zakresie powiększeń, analizie in-situ, obrazowaniu próbek w wysokiej rozdzielczości, przy niskich napięciach przyspieszających oraz jednoczesnej analizie wielu sygnałów. SU7000 może przetwarzać, wyświetlać i zapisywać do 6 sygnałów jednocześnie.

Cechy:
Wyposażenie mikroskopu w nowo zaprojektowane układy optyczne i systemy detekcji (wewnątrzsoczewkowy detektor „MD” (Middle Detector) typu BSE) pozwala na równoczesne i wydajne pozyskiwanie wielu elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych, a zintegrowany z mikroskopem system nawigacji próbki zainstalowany w komorze, umożliwia efektywną obserwację wybranych obszarów.

Szeroki wybór technik obserwacji:
Komora mikroskopu i system próżniowy zostały zoptymalizowane pod kątem m.in.:
· dużych rozmiarów próbek,
· manipulowania próbkami w różnych osiach,
· warunków zmiennego ciśnienia,
· warunków kriogenicznych,
· ogrzewania i chłodzenie w miejscu obserwacji,
· 18 portów do instalacji detektorów i innych urządzeń badawczych.

Mikroanaliza:
Działo elektronowe zostało wyposażone w katodę Schottky'ego, która zapewnia prąd wiązki od kilku pA do 200 nA, w celu dostosowania się do różnych potrzeb i wymogów mikroanalizy.
Komora i układ portów zostały zaprojektowane tak, aby móc korzystać z szeregu opcji analitycznych: EDS, WDS, EBSD, katodoluminescencji i innych technik badawczych.
Mikroskop SU7000 w połączeniu z innymi akcesoriami badawczymi łączy w sobie wielodyscyplinarne techniki na jednej platformie.