OFERTA

Panorama

Producent Nu Instruments Ltd.
Aplikacja: Archeologia, Chemia, Nauka o ziemi,
Kategoria: SIRMS (Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry),

Panorama jest całkowicie nowym spektrometrem masowym o bardzo dużej rozdzielczości, zaprojektowanym specjalnie do przeprowadzania stabilnych analiz izotopów, znacznie przekraczającym wydajność innych komercyjnych instrumentów.
Panorama, przyjmuje całkowicie nowe podejście optyczne jonów do tego typu instrumentów, i opiera się na ESA - kwadrupolowej konstrukcji magnesu, zaprojektowanej przez Matsuda. Konstrukcja aparatu, zoptymalizowana do badań o ultra wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu wysokiej czułości, wykorzystuje magnes o promieniu 800 mm, i pokazała, że rozwiązuje on wszystkie piki metanu o masie 18 amu, aby umożliwić po raz pierwszy pomiar rzeczywiście na poziomie sub promila, nie tylko 13CH3D, ale także 12CH2D2. Stosunek rozproszenia masy do powiększenia współczynnika jakości dla tego aparatu wynosi 1400 mm.