OFERTA

Noblesse

Producent Nu Instruments Ltd.
Aplikacja: Przemysł nuklearny, Nauka o ziemi, Archeologia,
Kategoria: NGMS (Noble Gas Mass Spectrometry),

Nowy Noblesse HR ma zdolność określania stosunków izotopów gazów szlachetnych z dużą dokładnością, elastycznością i niezawodnością. Noblesse HR może rozwiązać większość izobarycznych interferencji gazów szlachetnych, dając dokładniejsze wyniki. W szczególności, wszystkie interferencje oparte na węglu do Ar i interferencja 40Ar ++ do 20Ne + mogą być łatwo rozdzielone. Noblesse HR ma nową konstrukcję źródła jonów, która pozwala na optymalizację albo czułości, albo rozdzielczości, bez żadnych ruchomych części. Unikatowa, opatentowana optyka zoom pozwala na natychmiastowe przełączanie pomiędzy różnymi zestawami izotopów. Optyka zoomu pozwala na zamocowanie czujników, co znacznie zwiększa niezawodność. Czułość i zdolność rozdzielcza są również regulowane bez komplikacji, wynikających z ruchomej szczeliny źródła.