OFERTA

Horizon

Producent Nu Instruments Ltd.
Aplikacja: Nauka o ziemi, Chemia, Archeologia,
Kategoria: SIRMS (Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry),

Nu Horizon IRMS zaprojektowano pod kątem elastyczności, niezawodności i wysokiej wydajności, z przyjaznym dla użytkownika sterowaniem przyrządem i oprogramowaniem do analizy danych. Ten aparat nowej generacji posiada unikatowe cechy zarówno dla analizy Dual Inlet (DI), jak i Continuous Flow (CF), współpracując z szeroką gamą urządzeń peryferyjnych przygotowujących próbki. Wloty CF są połączone za pomocą automatycznego zaworu odcinającego i obejmują kapilarną chromatografię gazową (Agilent 7890A) i analizatory elementarne (Eurovector lub HEKAtech). Podwójny wlot znajduje się w oddzielnej szafce z zaworem wlotowym próbki na obudowie źródła jonów, minimalizując martwą objętość i długości ścieżek gazu. Opcje wprowadzania próbki DI obejmują jednostkę przygotowania kwasu węglanowo-fosforowego, jednostkę równoważącą wodę i próbny kolektor z opcjonalnymi krakerami. Tablica kolektorów wykorzystuje opatentowaną zmienną optykę z zoomem do monitorowania mas od 2 do 100 z dokładną koincydencją.