OFERTA

SU5000

Producent Hitachi High Technologies
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Mikroskopia SEM,

Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową firmy Hitachi SU5000.

Oprogramowanie sterująco-aplikacyjne EM Wizard posiada dwa poziomy zaawansowania. Pierwszy pozwala na pracę użytkownikom bez doświadczenia, intuicyjny interface "prowadzi za rękę" w trakcie pracy z mikroskopem. Drugi poziom pozwala na rozszerzenie możliwości badawczych SEM dla ekspertów w dziedzinie mikroskopii elektronowej.

Zastosowanie działa elektronowego typu Schottky gwarantuje duży prąd wiązki zarówno w wysokiej, jak i niskiej próżni. W trakcie pracy możliwe jest proste przejście między wysoką próżnią, a trybem zmiennego ciśnienia. SU5000 pozwala na wysoko rozdzielcze obrazowanie w szerokim zakresie energii od 0,5kV do 30keV. Komora mikroskopu przystosowana jest do badania próbek o średnicy do 200 mm.

SU5000 jest wyposażony w detektor elektronów wtórnych oraz elektronów wstecznie rozproszonych. Dodatkowo mikroskop można doposażyć w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS), rentgenowską spektroskopię z dyspersją długości fali (WDS), jak również system do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD), katodoluminescencję, spektroskopię Ramana oraz EBIC.