OFERTA

ESCALAB Xi+ XPS Microprobe

Producent Thermo Fisher Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Spektroskopia fotoelektronów (XPS, ESCA),

ESCALAB ™ Xi + XPS Microprobe jest najnowszym rentgenowskim spektrometrem fotoelektronów (XPS) z linii produktów ESCALAB firmy Thermo Scientific ™. ESCALAB Xi + łączy w sobie wysoką czułość oraz rozdzielczości obrazowania ilościowego i jakościowego składu powierzchni badanej próbki.

System został zaprojektowany dla różnych technik analitycznych, tj.:
- spektroskopia jonów rozpraszanych (ISS - Ion Scattering Spectroscopy)
- spektroskopia strat energii elektronów odbitych (REELS - Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy)
- spektroskopia elektronów Augera (AES - Auger Electron Spectroscopy)
- spektroskopia fotoelektronów w nadfiolecie (UPS - Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy)

Najnowocześniejsza technologia oraz intuicyjne oprogramowanie aparatury, prowadzą do otrzymania wyników na skale światową i poprawiają wydajność pracy.

System sterowania, zapis danych, przetwarzanie i raportowania są zintegrowane przez unikatowe oprogramowanie Thermo Scientific ™ Avantage ™

Szeroki zakres zastosowań, od charakterystyki ultra-cienkich warstw półprzewodnikowych, grafenu do wyrobów medycznych i samoorganizujących się monowarstw.