OFERTA

SkyScan 1275

Producent Bruker microCT
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Mikrotomografia komputerowa,
Karta produktu: [ Pobierz ]

SkyScan 1275 jest specjalnie zaprojektowany do szybkiego skanowania przy użyciu najnowszych technologii źródeł promieniowania rentgenowskiego oraz efektywnych detektorów typu flat-panel. Otwiera on możliwość zredukowania czasu skanowania do kilku minut bez utraty jakości uzyskanego obrazu. Ostatnie osiągnięcia w szybkiej rekonstrukcji opartej na kartach graficznych dają dodatkowe wzmocnienie w wydajności i szybkości pracy. Szybka, realistyczna wizualizacja wyników poprzez rendering objętościowy pozwala tworzyć doskonałe obrazy wewnętrznej mikrosktruktury przedmiotów z możliwością odsłonięcia wszystkich wewnętrznych detali poprzez wirtualne przecięcia lub wirtualny lot dookoła i wewnątrz obrazowanych przedmiotów.

Szybkie skanowanie z wysoką jakością wyników jest kluczowe dla badań naukowych oraz aplikacji przemysłowych takich jak kontrola jakości czy monitorowanie procesu produkcji. SkyScan 1275 zapewnia wysoki poziom automatyzacji pracy. Proste wciśnięcie guzika na przodzie systemu włącza auto-sekwencję szybkiego skanowania, a następnie rekonstrukcji i renderingu objętościowego podczas skanowania następnej próbki.