OFERTA

Fluorolog3 Series – spektrofluorymetry modułowe

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

Seria spektrofluorymetrów modułowych. Dopomiarów fluorescencji i fosforescencji.
Monochromatory na linii wzbudzenia i linii emisji z pojedynczymi lub podwójnymi siatkami dyfrakcyjnymi.
Zawiera oprogramowanie FluorESSENCE wraz z licencją Origin.

Np. model Fluorolog 3.22

1. Optyka całkowicie refleksyjna, achromatyczna w całym zakresie długości fal, umożliwiająca ogniskowanie dla wszystkich długości fali dla małych próbek; monochromator typu Czerny-Turner o ogniskowej 300nm.

2.    Źródło światła: bezozonowa lampa ksenonowa o mocy 450W

3. Zakres wzbudzenia od 200nm do 950nm zoptymalizowany w UV, kąt odbłysku siatki dyfrakcyjnej dla 330nm

4.  Zakres emisji od 200nm do 950nm zoptymalizowany w VIS, kąt odbłysku siatki dyfrakcyjnej dla 500nm

5.  Szerokość pasma zarówno dla toru wzbudzenia, jak i emisji sterowana komputerowo w sposób ciągły w zakresie od  0 do 15nm

6.   Dokładność ustawienia długości fali +/- 0.5nm

7.   Automatyczny wybór szczeliny spektralnej w zakresie  0.0625 – 100nm

8.   Szybkość skanowania 150nm/s

9.   Czas integracji 1ms do 160s

10. Detektor emisyjny: Wysokoczuły fotopowielacz 200-850nm, pracujący w układzie zliczania pojedynczych fotonów

11. Detektor referencyjny: Wysokostabilna fotodioda

12. Moduł próbki: boks typu T, zaprojektowany tak, aby umożliwić podłączenie drugiego detektora kanałowego  emisji

13. Stosunek sygnał/szum (S/N): 20000/1 (RMS, mierzony dla linii ramanowskiej wody, wzbudzenie = 350 nm, emisja = 397 nm, przy szerokości spektralnej szczelin równej 5nm oraz czasie integracji = 1 s)

Dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe do pomiarów czasów życia pojedynczych fotonów i wydajności kwantowej, fosforescencji, polaryzacji, anizotropii,  termostatowane uchwyty próbek ciekłych wraz z łaźnią wodną, termostaty Peltiera, platformy światłowodów do zdalnych pomiarów, port iniekcyjny, dewar do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, itp.