OFERTA

Dual - FL – najszybszy na świecie fluorymetr

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Przemysł spożywczy / Opakowania,
Kategoria: Fluorescencja - pomiary stacjonarne,

Dual - FL to urządzenie bazujące na detektorach CCD, pozwalające na jednoczesne pomiary spektrofluorometryczne i spektrofotometryczne, o szybkości spektralnej 80.000 nm/s.

FLUORESCENCJA:

 • Źródło światła: bezozonowa lampa ksenonowa o mocy 150 W, montowana pionowo
 • Zakres wzbudzenia: 200-800nm
 • Pasmo wzbudzenia: 5nm
 • Monochromator wzbudzenia: Podwójny monochromator odejmujący
 • Siatki toru wzbudzenia: 1200gr/mm, 250nm
 • Dokładność długości fali: ±1nm
 • Zakres emisji: 250 - 800nm
 • Pasmo emisji: 5nm
 • Spektrograf emisyjny: zmienny, korekcja aberracji 140mm
 • Siatki toru emisji: 405gr/mm; 250nm
 • Detektor emisyjny: TE-cooledback-illuminated CCD
 • Czas integracji emisji: 1 ms minimum
 • Hardware’owo sortowane piksele: 0.41, 0.82, 1.64, 3.28nm/piksel
 • CCD: 4,5 oraz 9 elektronów/poziom
 • Czułość dla linii ramanowskiej wody: WaterRaman SNR >20.000:1, przy wzbudzeniu dla 350nm, 30s integracji)
 • Waga: 33kg (72 lbs)

ABSORBANCJA:

 • Zakres skanowania: 230 - 800nm Pasmo: 5nm
 • Prędkość obrotu: Max 500nm/s
 • System optyczny: Skorygowana pojedyncza wiązka
 • Detektor: Fotodioda krzemowa
 • Dokładność długości fali: ±1 nm
 • Powtarzalność długości fali: +/- 0.5nm
 • Dokładność fotometryczna: ±0.01 AU od 0 do 2A
 • Stabilność fotometryczna: <0.002 AU / h
 • Powtarzalność fotometryczna: +/- 0.002 AU (0 do 1 AU)
 • Światło rozproszone: <1% przy 220nm (dzięki monochromatorowi wzbudzenia z podwójną siatką)

Do systemu Dual - FL dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe (termostatowane uchwyty próbek ciekłych wraz z łaźnią wodną, termostaty Peltiera, platformy światłowodów do zdalnych pomiarów, port iniekcyjny, dewar do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, itp.)