DEMO

Check Mate 3 - AMETEK MOCON

Analizator reszty tlenowej.

Wszechstronny, szybki i dokładny.
Jedną z najważniejszych cech zapewniających sukces w przemyśle spożywczym jest dostarczanie produktu o niezmiennie tej samej wysokiej jakości. Jak mieć pewność, że nasz produkt zaspokoi wymagania obiorców? Testować jak najczęściej jakość pakowania za pomocą najlepszych dostępnych narzędzi. Takim najlepszym narzędziem do testów gazów jest CheckMate3.
CheckMate3 umożliwia pomiary gazów w gotowych opakowaniach. Pomiar jest bardzo szybki i tani, co jest istotne w zakładach pakujących bardzo duże ilości produktów spożywczych. Osobie obsługującej analizator wystarczy rzut oka aby ocenić, czy w opakowaniu jest właściwy skład gazów. Analizator zapewnia również identyfikowalność danych. Istotne dane dotyczące każdego pomiaru i badanego opakowania mogą być zapisane w pamięci analizatora lub przesłane do komputera. W związku z tym, że różne produkty wymagają różnych warunków pomiaru, analizator CheckMate3 ma możliwość dopasowania parametrów do dowolnego systemu jakości. Utrzymanie wysokich standardów produkcji jest z naszym analizatorem o wiele prostsze niż kiedyś.

Podczas procesu pomiaru mała ilość gazu zostaje zassana z opakowania do analizatora. Wynik pomiaru ukazuje się natychmiast na ekranie urządzenia, dając osobie wykonującej pomiar możliwość szybkiej oceny czy pakowanie przebiega prawidłowo. Dane pomiarowe mogą być przesyłane do innych urządzeń elektronicznych, zapisane w jego pamięci lub wydrukowane na wewnętrznej drukarce.