AKTUALNOŚCI

Webinar | Bruker 05.03.2020 g. 17:00

18.02.2020r

Zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez firmę Bruker pt. „Ex Vivo MicroangioCT: Postępy w obrazowaniu mikronaczyniowym”

W ostatnich latach nieniszczące techniki obrazowania 3D, takie jak mikrotomografia komputerowa (microCT), coraz częściej przyciągają uwagę badaczy przedklinicznych z niemal każdej dziedziny. Obecnie stosuje się technikę zwaną obrazowaniem microangioCT z nowatorskim polimeryazującym środkiem kontrastowym, który umożliwia wizualizację układu naczyniowego w 3D na niespotykanym dotąd poziomie.

Przegląd
Chociaż microCT zapewnia dane objętościowe z rozdzielczością zbliżoną do mikroskopowej, tłumienie promieniowania rentgenowskiego w tej technice oznacza, że naczyń krwionośnych nie można odróżnić od otaczających tkanek miękkich.
Podczas webinarium dr Ruslan Hlushchuk (Universität Bern) i dr Kjell Laperre (Bruker Biospin) przedstawią nowy kontrast - μAngiofil, którego można użyć do pokonania tego wyzwania.
Zapewnia on obrazowanie mikronaczyniowe aż do poziomu drobnych naczyń włosowatych, bez konieczności wcześniejszej maceracji tkanek lub usuwania/odwapniania kości. Inne zalety to to, że próbkę można wykorzystać do późniejszej morfologii korelacyjnej, a także przeprowadzić analizę ilościową, bez konieczności obszernego przetwarzania końcowego.

Kluczowe punkty
•    Procedura perfuzji dla środka μAngiofil - wizualna kontrola jakości perfuzji, pobieranie próbek;
•    Nieniszczące obrazowanie układu naczyniowego do najdrobniejszych naczyń włosowatych, a także w obecności tkanek kostnych i/lub implantów metalowych;
•    Potencjał morfologii korelacyjnej (ułatwiony przez autofluorescencję środka μAngiofil);
•    Stołowy mikrotomograf rentgenowski Bruker SkyScan 1272.

Data i godzina
Webinarium odbędzie się 05.03.2020 roku o godzinie 17:00. Jedyne czego Państwo potrzebują to stabilne połączenie internetowe!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Piotrem Czerwińskim.

 


Więcej informacji / link rejestracyjny

Piotr CZERWIŃSKI