PARTNERZY

Janis

Amerykńska firma Janis Research Company LLC jest od 1961 r. wiodącym producentem systemów kriogenicznych dedykowanych do badań podstawowych oraz znajdujących zastosowanie także w przemyśle. W ofercie firmy można znaleść systemy krigeniczne  takie jak: kriostaty zalewowe azotowe i helowe, kriostaty przepływowe azotowe i helowe, chłodziarki helowe pracujące w obiegu zamkniętym, kriostaty mikroskopowe, chłodziarki rozczieńczalnikowe etc.


Zobacz produkty