OFERTA

Viewsizer 3000

Producent Horiba Scientific
Aplikacja: Tworzywa sztuczne, Nanotechnologia, Inżynieria materiałowa, Farmaceutyka, Biologia,
Kategoria: Analizatory wielkości cząstek,

Eksosomy? Wirusy? Nanocząstki? Używaj wielu laserów do pełnej, szczegółowej analizy wszystkich cząstek w Twojej próbce.

Egzomy, wirusy i nanocząstki mają szeroki zakres rozmiarów, znacznie większy od możliwości pomiarowych analizatorów do śledzenia nanocząstek (NTA). ViewSizer 3000 umożliwia równoczesny pomiar za pomocą trzech laserów, aby zebrać najdokładniejsze informacje o rozkładzie i stężeniu w szerokim zakresie rozmiarów w tej samej próbce. Tam, gdzie sygnał z cząstki jest zbyt jasny i nasyca detektor z jednego lasera, oprogramowanie automatycznie wykorzystuje dane z lasera o niższej mocy, aby zapewnić najdokładniejsze informacje o rozmiarze i stężeniu. Z drugiej strony, gdy rozpraszanie z jednego lasera jest zbyt słabe do wykrycia, oprogramowanie wykorzystuje dane z lasera o większej mocy do dokładnego śledzenia cząstki.

https://www.horiba.com/int/scientific/products/detail/action/show/Product/viewsizer-3000-1862/

Zakres pomiarowy: 10 nm do 15 μm

Typowa objętość próbki: 350 µl do 1,25 ml

Typowe stężenie próbki (zależne od próbki): 5 x 106 do 2x108 cząstek/mL