OFERTA

Stoły optyczne

Producent Newport
Aplikacja: Fotoluminescencja, Fotowoltaika, Mikroelektronika, Nanotechnologia, OEM / stanowiska badawcze, Optoelektronika, Półprzewodniki,
Kategoria: Stoły optyczne i izolatory drgań,

Firma Newport oferuje szeroką gamę stołów optycznych z dostosowywanym tłumieniem, tłumionych aktywnie oraz systemów wsparcia, które spełniają wymagania w zakresie wydajności, budżetu i dostawy.

Całą ofertę firmy Newport dotyczącą stołów optycznych można podzielić na takie produkty jak:

  • Optyczne blaty stołowe z pasywnym tłumieniem
  • Blaty optyczne SmartTable® z aktywnym tłumieniem
  • Podpory do stołów optycznych
  • Systemy stołów optycznych wraz z podporami
  • Akcesoria do stołów optycznych
  • Elementy pneumatycznego układu izolacyjnego

Całą ofertę stołów można znaleźć na stronie producenta.