OFERTA

THz-neaSCOPE+s

Producent neaspec GmbH
Aplikacja: Półprzewodniki, Falowody,
Kategoria: THz-TDS,

Pozwala na analizę terahercową (terahertz analysis) w nanoskali:

  • Największa zgodność z szerokopasmowymi i jedno-częstotliwościowymi źródłami THz z pełnym pokryciem spektralnym dzięki zastosowaniu całkowicie odbijającego układu optycznego,
  • Wszechstronna analiza korelacyjna z mapowaniem fotoprądowym (photo-current mapping), spektroskopią „pump-probe” i nano-FTIR dzięki modułowemu systemowi i konstrukcji „multi-port” drogi optycznej wiązki,
  • Tania, kompaktowa i w pełni zintegrowana spektroskopia THz w nanoskali (THz nanoscopy) oparta na technologii THz TDS.

 

THz-neaSCOPE+s - uniwersalna platforma do obrazowania i spektroskopii THz pola bliskiego w nanoskali

 

THz-neaSCOPE+s umożliwia obrazowanie i spektroskopię THz w nanoskali. W pełni zintegrowana, gotowa do użycia konfiguracja oparta na kompaktowym systemie THz-TDS umożliwia natychmiastowe badanie zjawisk przewodnictwa w nanostrukturach półprzewodnikowych, nanomateriałach 2D i nowych, złożonych układach materiałowych. THz-neaSCOPE+s obsługuje również różne źródła THz i sub-THz sprzężone bezpośrednio (free-space coupled) oraz zapewnia duży dostęp do igły pomiarowej. W połączeniu z najbardziej elastyczną integracją oprogramowania spośród wszystkich instrumentów SPM dostępnych na rynku, THz-neaSCOPE+s jest najbardziej wydajnym urządzeniem do analizy THz w nanoskali.