OFERTA

Themys

Producent Setaram
Aplikacja: Tworzywa sztuczne, Inżynieria materiałowa, Farmaceutyka, Chemia analityczna, Budownictwo,
Kategoria: Termograwimetry, Dylatometry, Analizatory termiczne,

THEMYS to nowy punkt odniesienia dla modularnej analizy termograwimetrycznej. THEMYS jest dostępny na różnych platformach. Są to: standardowa analiza termograwimetryczna (TGA), TGA wysokociśnieniowa, jednoczesna analiza termiczna (STA) TG / DSC, różnicowa analiza termiczna / różnicowa kalorymetria skaningowa (DTA / DSC) i analiza gazów powstałych w procesach termicznych (EGA).
System THEMYS ma na celu zapewnienie naszym użytkownikom następujących możliwości: lepszej kontroli eksperymentów pomiarowych, wysokiej jakości wyników, uniwersalności instrumentu i łatwości obsługi.

Waga i piec
THEMYS HP to solidny, elastyczny, wysokociśnieniowy analizator termograwimetryczny wyposażony w:
- Specjalną konstrukcję mikrowagi umożliwiającą pracę pod wysokimi ciśnieniami. Została ona zaprojektowana w oparciu o zasadę zawieszenia pionowego zapewniającą najlepszą dokładność i stabilność sygnału masowego.
- Piec chroniony tlenkiem glinu z elementem grzewczym opartym na platynie, przeznaczony do pomiarów warunkach izotermicznych oraz skanowania temperatury przy szybkościach nagrzewania do 100 ° C / min. Ten sam piec i waga mogą pracować w zakresie temperatury i ciśnienia do 1 200 ° C i 150 bar przy najlepszym limicie detekcji TGA. Pozwala to na uniknięcie zmian pieca dla różnych próbek lub warunków testowych.

Atmosfera
Wysokowydajny panel gazowy specjalnie zaprojektowany dla THEMYS HP TGA, jest wyposażony w moduł do regulacji ciśnienia wstecznego, które jest zdolny dokładnie kontrolować warunki podczas pomiarów przy niskim i wysokim ciśnieniu. Dostępne są dwie opcjonalne wersje panelu gazowego wyposażone w masowe kontrolery przepływu (MFC) do sterowania zestawem gazów i mieszanin gazowych:
Wysokowydajny panel gazowy specjalnie zaprojektowany dla THEMYS HP TGA, jest wyposażony w moduł do regulacji ciśnienia wstecznego, które jest zdolny dokładnie kontrolować warunki podczas pomiarów przy niskim i wysokim ciśnieniu. Dostępne są dwie opcjonalne wersje panelu gazowego wyposażone w masowe kontrolery przepływu (MFC) do sterowania zestawem gazów i mieszanin gazowych:
- Kontrola MFC przepływu gazu pojedynczego z 4 do 200 ml/min, umożliwiająca przepływ w THEMYS HP TGA czystego lub wstępnie zmieszanego gazu.
- Panel gazowy wyposażony w dwa masowe kontrolery przepływu (MFC), 3 wloty gazu nośnego i 1 dodatkowy wlot gazu.