OFERTA

HILEM IL1000

Producent Hitachi High Technologies
Aplikacja: Półprzewodniki, Paliwa, Optoelektronika, Nanotechnologia, Mikroelektronika, Medycyna i inżynieria biomedyczna, Malarstwo / Sztuka / Muzeum / Konserwacja, Kryminalistyka, Inżynieria materiałowa, Geologia, Fotowoltaika, Farmaceutyka, Energetyka i przemysł ciężki, Charakterystyka powierzchni / Inżynieria powierzchni, Biologia,
Kategoria: Preparatyka próbek,

Ciecz jonowa Hilem IL1000 to innowacyjny sposób przygotowania próbek do mikroskopów elektronowych Hitachi!

Jedna kropla preparatu zastępuje dotychczasowy, wieloetapowy proces przygotowania próbki, eliminując utrwalanie, odwadnianie i liofilizację. Ułatwia obserwacje materiałów słabo - i nieprzewodzących oraz zastępuje wodę, zachowując kształt badanego obiektu bez odparowania, pod zmniejszonym ciśnieniem.

Hilem IL1000 dedykowany jest przede wszystkim do preparatyki materiałów biologicznych.