AKTUALNOŚCI

Webinar | Bruker 03.12.2020 g. 17:00

18.11.2020r

Zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez firmę Bruker pt. "Wykorzystanie mikro- i nanotomografii do badania funkcji i ewolucji ucha u ssaków i ich skamielin"

Przegląd

Ucho wewnętrzne jest bardzo złożonym organem, który ewoluował przez wieki. Nawet młode osobniki uzyskują w pełni rozwinięty rejon ucha, często jeszcze przed urodzeniem. Na szczęście obszar ucha można wykorzystać do uzyskania wglądu w taksonomię i filogenezę, jest to więc doskonała pozostałość do badania skamieniałości oraz obecnie występujących gatunków - w tym ludzi i ich przodków - aby uzyskać lepsze zrozumienie ich ewolucji. Podczas tego webinarium dr Stoessel z Instytutu Historii Ludzkości Max-Plank, przedstawi wykorzystanie mikro- i nanotomografii do różnice między wilkami, psami i skamieniałymi psowatymi. Co więcej, wyniki uzyskane z pomocą CT pozwalają na odróżnienie współczesnych ludzi od neandertalczyków, a także na wgląd w słuch i komunikację głosową neandertalczyków.

Kluczowe tematy

  • Zastosowanie MicroCT i NanoCT w badaniu okolicy ucha
  • Odróżnienie neandertalczyków od współczesnych ludzi
  • Oddzielenie wilków od psów

Data i godzina

Webinarium odbędzie się 03.12.2020 roku o godzinie 17:00. Jedyne czego Państwo potrzebują to stabilne połączenie internetowe!


Więcej informacji / link rejestracyjny

Piotr CZERWIŃSKI