AKTUALNOŚCI

Webinar | Bruker 09.07.2020 g. 17:00

17.06.2020r

Zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez firmę Bruker pt.: "Mikrotomografia rentgenowska: gadżet czy technika niezbędna do dokładnego określenia terapii w chorobach płuc?"

Choroby płuc, takie jak zwłóknienie, infekcje wirusowe i rak są stanami zagrażającymi życiu, dla których nasza wiedza na temat skutecznych metod leczenia wciąż zawiera luki. Obecnie stosowane techniki (jak analizy surowicy, profile cytologiczne i histologia) są przydatne, ale zapewniają jedynie wycinek informacji nt. procesów chorobowych. Technologia umożliwiająca wielokrotną ocenę żywych zwierząt jest niezbędna, aby uzyskać lepszy wgląd w dynamikę postępu i leczenia chorób płuc. Tomografia komputerowa (CT) jest standardem klinicznym i może przynieść ogromne korzyści również w kontekście badań. Jego wdrożenie w podstawowych i przedklinicznych laboratoriach badawczych jest opóźnione, niemniej dowody na korzyści wynikające z zastosowania microCT jako niezbędnego i bezpiecznego narzędzia do wielokrotnej oceny postępu choroby płuc i skuteczności terapii u żywych zwierząt są przekonujące.

Prezentacja przeprowadzona zostanie przez Prof. Greetje Vande Velde z Katolickiego Uniwersytetu w Lueven.


Więcej informacji / link rejestracyjny

Piotr CZERWIŃSKI