AKTUALNOŚCI

Webinar | Bruker

21.01.2020r

Zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez firmę Bruker pt. „Użycie mikrotomografii rentgenowskiej w integracji danych 3D i optymalizacji procedur w cyfrowej ortodoncji”

Współczesna cyfrowa ortodoncja i stomatologia wykorzystują różne źródła danych 3D - od kamer wewnątrzustnych po obrazowanie rentgenowskie. Mikrotomografia rentgenowska jest cennym narzędziem, które można łatwo wykorzystać w optymalizowaniu pracy dzisiaj, a także do przyczynienia się do  jej ewolucji dzięki nowym technologiom.

Przegląd
Oddziały ortodontyczne nieustannie dostosowują i udoskonalają kliniczne praktyki w celu poprawy opieki nad pacjentem w szerokiej gamie rozwiązań, z których wiele korzysta z nieniszczących danych 3D o wysokiej rozdzielczości. W tym webinarium Petra Julia Koch i Paul Zaslansky (Charité - Universitätsmedizin Berlin) omówią znaczenie danych 3D w obecnych aplikacjach cyfrowej ortodoncji oraz sposób, w jaki badania kliniczne mogą wykorzystać dane, które może dostarczyć mikrotomografia. Prelegenci zademonstrują, w jaki sposób wykorzystali SkyScan 1275 (stacjonarny skaner firmy Bruker) do zoptymalizowania procedur usuwania zamków ortodontycznych i zaprezentują inne podejścia w klinice ortodontycznej, w tym jak badać zdemineralizowane zęby.

Kluczowe tematy
• Łączenie uzupełniających się danych 3D przyczyniające się do optymalizacji pracy w cyfrowej ortodoncji i stomatologii;
• Mikrotomografia rentgenowska wykorzystana do oceny jednorazowego lub ponownego użycia wierteł dentystycznych, poprzez pomiar i rekonstrukcję zużycia przed i po interwencji klinicznej;
• Mikrotomografia rentgenowska ex vivo jako technika wspierająca kliniczne zastosowania dentystyczne;
• Dane 3D wspierające diagnozę kliniczną i planowanie leczenia zdemineralizowanych zębów;
• Informacje ogólne na temat skanera SkyScan 1275 firmy Bruker

Data i godzina
Webinarium odbędzie się 06.02.2020 roku o godzinie 17:00. Jedyne czego Państwo potrzebują to stabilne połączenie internetowe!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Piotrem Czerwińskim.


Więcej informacji / link rejestracyjny

Piotr CZERWIŃSKI