AKTUALNOŚCI

Współpraca z firmą Quest Medical Imaging

02.01.2020r

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu współpracy z firmą Quest Medical Imaging.

Quest Photonic Devices to grupa firm, która opracowuje wysokiej klasy wielospektralne kamery obrazowe i źródła światła do zastosowań medycznych i przemysłowych. Poprzez swoją spółkę zależną, Quest Medical Imaging, QMI koncentruje się w szczególności na rynku medycznym dostarczając aparaty do śródoperacyjnej  nawigacji obrazem fluorescencyjnym, które przyczyniają się do poprawy wyników leczenia chirurgicznego pacjentów.


Zobacz produkty